Shanghai Pujia Metal Manufacturing Co., Ltd.
Shanghai Pujia Metal Manufacturing Co., Ltd.
shpjvet@aliyun.com

Blogg

Veterinärburarnas roll för att garantera djursäkerheten under transporter
Posted May,08,2023
Veterinärkassar är en av de viktigaste beståndsdelarna för att skydda sällskapsdjur och andra djur under transporten. Som grundläggande utrustning för djurtransport, veterinär burar kan hjälpa veterinärer till säkert....
Vikten av regelbunden kalibrering av veterinärutrustning
Posted May,01,2023
Veterinärutrustning spelar en viktig roll när det gäller att diagnostisera och behandla sjukdomar. Om anordningarnas noggrannhet emellertid inte är garanterad, de kan leda till allvarlig feldiagnos och behandlingsfel....